Filter and oil separator maintenance kit - Original.jpeg
จำหน่ายอะไหล่ปั๊มลม

จำหน่ายอะไหล่ Atlas Copco สำหรับเครื่องปั๊มลมทั้งชนิด screw และลูกสูบ อะไหล่เครื่องทำลมแห้ง และอุปกรณ์ลมต่าง ๆ คุณภาพสูง สินค้านำเข้ามีมาตรฐาน ISO รองรับ ช่วยปกป้องปั๊มลม และอุปกรณ์ลมจากความเสียหายลดโอกาสการเกิด down time ในไลน์ผลิต

DSC06042.jpg
ตรวจเช็คปั๊มลม

รับบริการทำ preventive maintenance (PM) ให้กับอุปกรณ์ Atlas Copco โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบลม ให้อยู่ในจุดสูงสุด และลดโอกาสการเกิด break down ของระบบ สามารถ control ไลน์ผลิตให้ทำงานได้เป็นไปตามกำหนดการ

Screen Shot 2564-06-22 at 15.23.27.png
AIRscan ตรวจรั่วโรงงาน

บริการตรวจเช็ครั่วระบบลมอุตสาหกรรมโดยใช้เครื่อง AIRscan เทคโนโลยี Ultra Leakage Detection ด้วยการจับเสียงสะท้อนผ่านไมโครโฟน 124 ตัว แล้วเอาผลออกมาแสดงแบบ real time สามารถตรวจจับได้แม้หน้างานมีเสียงดังจากการทำงานของไลน์ผลิต 

9921C43D5AE011471A.jfif
ตรวจสอบปัญหาแรงดันตก

บริการตรวจสอบพฤติกรรมการใช้แรงดัน (bar) ในระบบปั๊มลม เพื่อวิเคราะห์หาปัญหาปริมาณแรงดันที่ตกในระบบแบบเชิงลึก สามารถวิเคราะห์ปริมานลมขาด ช่วงระยะเวลาที่ระบบมีปัญหาแรงดันตกได้ เพื่อใช้ในการวางแผนแก้ปัญหาให้ตรงจุดและเป็นรูปธรรม 

Cleaning System.jpg
ล้างระบบปั๊มลม

บริการล้างระบบปั๊มลม Atlas Copco ชนิด screw oil flooded โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดคราบชะแล็กซึ่งมีผลโดยตรงกับอุณหภูมิกับตัวเครื่องปั๊มลมและเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้เครื่อง shutdown อุณหภูมิสูง และเพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบลม ให้อยู่ในจุดสูงสุดตลอดเวลา

9.jpg
Overhaul ปั๊มลม

บริการ overhaul ปั๊มลม Air Compressor Atlas Copco โดยเป็นการ overhaul เต็มรูปแบบเพื่อทำให้ปั๊มลมอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด โดยอ้างอิงตามมาตรฐานของ Atlas Copco เพื่อเพิ่ม reliability และยืดอายุการใช้งานเครื่องจักร

G Oil-injected screw compressor - Origin
บริการเครื่องเช่า

บริการเช่าปั๊มลม air compressor เครื่องทำลมแห้ง air dryer หลายขนาด 24/7 พร้อมติดตั้ง ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ลดความเสียหายจากการหยุดการผลิต เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า

20200313_151629.jpg
วัดประสิทธิภาพปั๊มลม

บริการจับประสิทธิภาพปั๊มลม เพื่อประเมินคุณภาพของเครื่องในสภาพรวม และประสิทธิภาพของตัว screw element ได้มาตรฐานตาม ISO 1217

46791.jpg
ตรวจเช็คสภาพลูกปืน

บริการวัดค่า Shock Pulse Measurement (SPM) สำหรับเครื่องปั๊มลมอุตสาหกรรม เพื่อตรวจเช็คการสั่นสะเทือนของสภาพของลูกปืน และชุดเกียร์ของ screw element

F Dryer.jpg
ซ่อมเครื่องทำลมแห้ง

บริการตรวจเช็ค วิเคราะห์เครื่องทำลมแห้งอุตสาหกรรม air dryer พร้อมแก้ไขซ่อมรั่วระบบน้ำยาแบบครบวงจร โดยเจ้าหน้าที่ ที่ผ่านการฝึกอบรม

Compressed Air Receiver - Original.jpeg
บริการทดสอบถังลม

บริการทดสอบถังลมโดยวิธี hydrostatic test เพื่อตรวจสอบการขยายตัวของถัง ทำให้สามารถความสมบูรณ์ของถังได้อย่างมีประสิทธิภาพ