CETIA_ONLINE_BANNER_B.jpg

Cetia

The Best Solution to Offer

บริษัท ซีเทีย จำกัด ตัวแทนจำหน่าย และออกแบบปั๊มลม อุปกรณ์ลม สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเป็นทางการของ บริษัท แอตลาส คอปโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตเครื่องจักรคุณภาพสูงสัญชาติ เบลเยี่ยม ได้มาตรฐานคุณภาพลม ISO 8573-1 : 2010 และยังคงคำนึงถึงการออกแบบระบบลมที่เน้นด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กับการประหยัดพลังงาน โดยมุ่งเน้นในการนำวิวัฒนาการเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาสนับสนุนระบบอย่างต่อเนื่อง เน้นลักษณะการใช้งานที่ง่าย สามารถลดค่าไฟฟ้ารวมภายในโรงงานอุตสาหกรรมลงได้อย่างเป็นรูปธรรม

มากไปกว่านั้นทางบริษัทฯ ยังพร้อมให้บริการออกแบบงานติดตั้งท่อลม ท่อประปา ท่อก๊าซ งานไฟฟ้า งานติดตั้ง AIR DUCT สำหรับระบายความร้อน ครอบคลุมห้องเครื่องปั๊มลม ไปจนถึงทั่วทั้งภายในโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขพัฒนาระบบท่ออุตสาหกรรม โดยทางบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นเรื่องออกแบบงานติดตั้งที่ได้คุณภาพความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมให้คำแนะนำโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ