pexels-johannes-plenio-1423601.jpg
Capture.JPG

ENERGY SAVING

วันนี้คุณได้ลดค่าไฟโรงงานถึงที่สุดหรือยัง

ENERGY SYMBOL (1).png

ประหยัดพลังงาน

4708_edited.jpg

Reduce Energy Consumption

บริการวางแผนลดการใช้พลังงานในระบบลมอุตสาหกรรม

บริการวางแผนลดการใช้พลังงานในระบบลมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้แบรนด์ Atlas Copco ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อวิเคราะห์การแก้ปัญหาการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เกินจำเป็น สามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดลดพลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมให้คำปรึกษาทางเทคนิคโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

Data Logger

ตรวจจับพฤติกรรมการใช้ปั๊มลม
กำจัดพลังงานสิ้นเปลือง 

ตรวจจับพฤติกรรมการใช้ปั๊มลม พร้อมวัดค่าพลังงาน วิเคราะห์หาปริมาณพลังงานสูญเสียเชิงลึก เพื่อสร้างแนวทางการลดค่าไฟโรงงานอย่างเป็นรูปธรรม

iitrack report.jpg
Screen Shot 2564-06-22 at 15.23.27.png

AIRscan

ลดค่าไฟโรงงานโดยไม่ต้องมีการลงทุน
ตรวจเช็ครั่วท่อลมอุตสาหกรรม

ตรวจเช็ครั่วระบบลมอุตสาหกรรมโดยการใช้เทคโนโลยี Ultra Leakage Detection ด้วยการจับเสียงสะท้อนผ่านไมโครโฟน 124 ตัว แล้วเอาผลออกมาแสดงแบบ real time สามารถตรวจจับได้แม้หน้างานมีเสียงดังจากการทำงานของไลน์ผลิต 

P-Logger

ตรวจสอบปัญหาแรงดันระบบตก
แก้ไขปัญหาให้ตรงจุด

ตรวจสอบพฤติกรรมการใช้แรงดัน (bar) ในระบบปั๊มลม เพื่อวิเคราะห์หาปัญหาปริมาณแรงดันที่ตกในระบบ พร้อมวางแผนการแก้ปัญหาอย่างตรงจุดและเป็นรูปธรรม