pexels-johannes-plenio-1423601.jpg
Capture.JPG

ENERGY SAVING

วันนี้คุณได้ลดค่าไฟโรงงานถึงที่สุดหรือยัง

เรียนรู้วิธีประหยะัดงานในโรงงาน

ENERGY SYMBOL (1).png

ประหยัดพลังงาน

Cetia Energy Logo.png
Atlas Copco Wallpaper 2.jpg
เปิดรับสมัคร
โครงการอนุรักษ์ลดการใช้พลังงาน
โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน ถึงวันที่ 21 มกราคม 2565

70:30

รับการสนับสนุนสูงสุง 30%*
หรือไม่เกิน 3,000,000 THB
4708_edited.jpg

Reduce Energy Consumption

บริการวางแผนลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม

บริการวางแผนลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบลมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้แบรนด์ Atlas Copco ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อวิเคราะห์การแก้ปัญหาการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เกินจำเป็น สามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดลดพลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมให้คำปรึกษาทางเทคนิคโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ เรียนรู้การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในโรงงานกับเรา

Data Logger

ตรวจจับพฤติกรรมการใช้ปั๊มลม
กำจัดพลังงานสิ้นเปลือง ฟรี

ตรวจจับพฤติกรรมการใช้ปั๊มลม (Air Compressor) พร้อมวัดค่ากระแสไฟฟ้า เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณพลังงานสูญเสียเชิงลึก สร้างแนวทางการลดพลังงาน ประหยัดค่าไฟในโรงงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

iitrack report.jpg
9921C43D5AE011471A.jfif

P-Logger

ตรวจสอบปัญหาแรงดันระบบตก
แก้ไขปัญหาให้ตรงจุด ฟรี

ตรวจสอบพฤติกรรมการใช้แรงดัน (bar) ในระบบปั๊มลม เพื่อวิเคราะห์หาปัญหาปริมาณแรงดันที่ตกในระบบ พร้อมวางแผนการแก้ปัญหาอย่างตรงจุดและเป็นรูปธรรม 

AIRscan

ลดค่าไฟโรงงานโดยไม่ต้องมีการลงทุน
ตรวจเช็ครั่วท่อลมอุตสาหกรรม

ตรวจเช็ครั่วระบบลมอุตสาหกรรมโดยการใช้เทคโนโลยี Ultra Leakage Detection ด้วยการจับเสียงสะท้อนผ่านไมโครโฟน 124 ตัว แล้วเอาผลออกมาแสดงแบบ real time สามารถตรวจจับได้แม้หน้างานมีเสียงดังจากการทำงานของไลน์ผลิต เพื่อวิเคราะห์มูลค่าพลังงานสูญเสียที่เสียต่อปี และนำมาวิเคราะห์วางแผนแก้ไข เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานในระยะยาว

Screen Shot 2564-06-22 at 15.23.27.png