เช่าซื้อเครื่องจักร (Leasing)

Capture.JPG
4708.jpg

สะดวก เร็ว พร้อมทางออกที่ยืดหยุ่น

SYmbol.png

บริการเช่าซื้อเครื่องจักร

บริการรับจัด Leasing ดอกเบี้ยต่ำ

บริษัท ซีเทีย จำกัด รับจัดหา leasing โดยผู้เช่าซื้อสามารถเลือกผ่อนชำระเครื่องจักรได้ โดยแบ่งเป็นรายงวด ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา โดยเมื่อสัญญาเช่าซื้อสิ้นสุดกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน จะทำการโอนให้ผู้เช่าซื้อ โดยจุดประสงค์ ของการเช่าซื้อนั้นออกแบบเพื่อเน้นการสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้เช่าซื้อ เพื่อให้ผู้เช่าซื้อไม่ต้องลงทุนปริมาณสูงในครั้งเดียว และสามารถจัดหาเครื่องจักรมาใช้งานได้ก่อน

เครื่องจักรที่สามารถจัด Leasing ได้ ​
เป็นเจ้าของได้อย่างสะดวกสบาย

สามารถช่วยให้เกิดการประหยัดเวลาในการวางแผนซื้อ พร้อมการเลือกอุปกรณ์ที่มีการออกแบบเทคโนโลยีที่ดีขึ้น ช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดเวลา

การันตีเครื่องจักรที่ใหม่ตลอดเวลา

สัมผัสกับเทคโนโลยี รุ่นล่าสุดพร้อมการันตีคุณภาพสินค้า สร้างความมั่นใจว่าอุปกรณ์เครื่องจักรจะอยู่ในสภาพที่ใหม่ตลอดเวลา พร้อมบริการอะไหล่ครบวงจร

เทคโนโลยีพลังงานรุ่นล่าสุด

ระบบการจัดการแบบ leasing สามารถการันตี เรื่องการประหยัดพลังงานรุ่นล่าสุดให้แก่ผู้ใช้งานได้ เพื่อช่วยต่อการลดค่าไฟภายในโรงงานอุตสาหกรรมให้อยู่ในจุดสูงสุด