สินค้า > อุปกรณ์เชื่อมปั๊มลม

Capture.JPG
ES image - Original.jpeg
เชื่อมปั๊มลมให้เป็นหนึ่งเดียว

CONTROL

ES

อุปกรณ์ Atlas Copco Synchronize System ระบบจัดการทำให้ระบบปั๊ํมลมในห้องเครื่องทั้งหมดในห้องเครื่อง ถูกรวมเป็นระบบเดียวกัน ช่วยในการจัดการการตั้งค่าแรงดัน pressure band ให้เป็นระบบ สามารถลดค่าไฟเพิ่มอีกเฉลี่ย 7% 

Specification

Technology : Sequencing Air Compressor System

ES 6v - For PPT.jpeg
ประโยชน์จากการใช้ ES Control
 1. สามารถลด pressure band ของปั๊มลมให้เหลือ 0.5 bar จากการจัดการของ ES Control โดยปกติการมีปั๊มลมมากกว่า 1 ตัว จะทำให้ผู้ใช้เครื่องต้องตั้ง pressure band เป็นขั้นบันได ซึ่ง pressure band ที่ยิ่งกว้าง จะทำให้เปลืองพลังงานที่สูงขึ้น โดย ES Control นั้นสามารถช่วยบีบให้เกิดประหยัดค่าไฟได้อีกเฉลี่ย 7 %

 2. สามารถตั้ง pressure band ได้ 2 ค่า เหมาะกับงานบางประเภทเช่น กะกลางคืนใช้ load น้อยแรงดันต่ำ จะช่วยให้ไม่ต้องตั้งค่า pressure band ให้สูงเกินจำเป็น (สามารถเอามาเป็นปัจจัยในการลดค่าไฟได้)

 3. ES Control สามารถแบ่งเฉลี่ยการทำงานของปั๊มลมให้ทำงานที่ชั่วโมงเฉลี่ยออกมาใกล้เคียงกัน เพื่อช่วยให้ง่ายต่อการ plan เปลี่ยนอะไหล่สำหรับผู้ใช้งาน

เพิ่มการประหยัดพลังงานให้สูงที่สุด
Central Monitoring
Option Available
 • ลด pressure band

 • ตั้ง pressure band ได้สองแบบ

 • ลดช่วงระยะเวลา unload

 • เฉลี่ย running hour เครื่องให้เท่ากัน

 • Remote pressure sensor

 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ VSD

 • คอนโทรล air compressor จากเพียงแค่จุดเดียว

 • แสดงค่าพฤติกรรมการทำงานของแต่ละเครื่องแบบ real time

 • แสดงสถานะของ air compressor ทุกตัวแบบ real time

 • Trending

 • Reporting

 • SMS Service