สินค้า > เคร่ื่องผลิตก๊าซ (Gas Generator)

Capture.JPG
4708_edited.jpg

Gas Generator

เครื่องผลิตก๊าซอุตสาหกรรม สามารถทำงานได้ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

จำหน่ายเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน และก๊าซออกซิเจน เกรดอุตสาหกรรมพร้อมตัวเลือกเทคโนโลยี pressure swing absorption (PSA) และ membrane สามารถผลิตก๊าซได้อย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาว

NGP300 + Nitrogen generator - Original.j
World Class Lowest Air Factor
PSA Technology

NGP+

Nitrogen Generator

เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนเกรดอุสาหกรรม

เทคโนโลยี : Pressure Swing Absorption (PSA)

เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน Atlas Copco เทคโนโลยี pressure swing absorption (PSA) สำหรับใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม ให้ความบริสุทธิ์สูงสุด 99,999% สามารถผลิตได้ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

PURITY GAS
UP TO 99.999%

OGP

Oxygen Generator

เครื่องผลิตก๊าซออกซิเจนเกรดอุตสาหกรรม

เทคโนโลยี : Pressure Swing Absorbtion (PSA)

OGP 15 - Original.jpeg
24 Supply Oxygen Gas

เครื่องผลิตก๊าซออกซิเจน Atlas Copco เทคโนโลยี pressure swing absorption (PSA) สามารถผลิตก๊าซออกซิเจนได้อย่างต่อเนื่อง