สินค้า > เคร่ื่องผลิตก๊าซ (Gas Generator)

Capture.JPG
cq5dam.web.1280.1280 (1).png

Gas Generator

เครื่องผลิตก๊าซอุตสาหกรรม ทำงานต่อเนื่อง 24/7 ตอบโจทย์ยุคน้ำมันแพง

เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน (Nitrogen Generator) และเครื่องผลิตก๊าซออกซิเจน (Oxygen Generator) เกรดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี pressure swing absorption (PSA) และ membrane สามารถผลิตก๊าซได้อย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาว ตอบโจทย์การใช้งานในยุคค่าพลังงานแพง

NGP+ 160 Nitrogen Generator Atlas Copco - Cetia
World Class Lowest Air Factor
PSA Technology

NGP+

Nitrogen Generator

เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนเกรดอุสาหกรรม

เทคโนโลยี : Pressure Swing Adsorption (PSA)

เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน (Nitrogen Generator) Atlas Copco เทคโนโลยี Pressure Swing Adsorption (PSA) สำหรับใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม ให้ความบริสุทธิ์สูงสุด 99,999% สามารถผลิตได้ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

PURITY GAS
UP TO 99.999%

OGP+ Oxygen Generator Atlas Copco-Cetia

OGP

Oxygen Generator

เครื่องผลิตก๊าซออกซิเจนเกรดอุตสาหกรรม

เทคโนโลยี : Pressure Swing Adsorbtion (PSA)

24 Supply Oxygen Gas

เครื่องผลิตก๊าซออกซิเจน (Oxygen Generator)

Atlas Copco เทคโนโลยี Pressure Swing Adsorption (PSA) สามารถผลิตก๊าซออกซิเจนได้อย่างต่อเนื่อง