สินค้า > เคร่ื่องผลิตก๊าซ (Gas Generator)

Capture.JPG
World Class Lowest Air Factor
PSA Technology

NGP

NITROGEN

GEN.

เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนเกรดอุสาหกรรม
เทคโนโลยี : Nitrogen Generator Pressure Swing Absorbtion (PSA)

เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน Atlas Copco เทคโนโลยี pressure swing absorption (PSA) สำหรับใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม ให้ความบริสุทธิ์สูงสุด 99,999% สามารถผลิตได้ต่อเนื่อง

PURITY GAS

UP TO 99.999%

OGP

OXYGEN GEN.

เครื่องผลิตก๊าซออกซิเจนเกรดอุตสาหกรรม
เทคโนโลยี : Oxygen Generator Pressure Swing Absorbtion (PSA)
24 Supply Oxygen Gas

เครื่องผลิตก๊าซออกซิเจน Atlas Copco เทคโนโลยี pressure swing absorption (PSA) สามารถผลิตก๊าซออกซิเจนได้อย่างต่อเนื่อง