Screen Shot 2564-06-22 at 15.23.27.png
Capture.JPG

LEAK CHECK SERVICE

ตรวจเช็คท่อลมรั่วโรงงานอุตสาหกรรม

ลดค่าไฟโรงงานโดยไม่ต้องมีการลงทุน

Cetia Energy Logo.png

AIRscan

Industrial Pipe Leak Check
ตรวจรั่วท่อลมโรงงานอุตสาหกรรม

บริการตรวจสอบรั่วระบบลมในเครื่องจักรและท่อลมภายในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งระบบ ภายใต้แนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อลดการสูญเสียพลังงานจากระบบลม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการสูญเสียพลังงานแบบไม่ต้องมีการลงทุนเครื่องอัดลมใหม่ พร้อมการแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

itl_edited_edited_edited.png
Tools.png

Ultra Sonic Leakage Detection คืออะไร

Ultra Sonic Leakage Detection คือ การใช้เสียงสะท้อนในการตรวจสอบรั่วตามจุดต่าง ๆ ภายในเครื่องจักร และท่อลมภายในโรงงานอุตสาหกรรม แล้วนำข้อมูลที่ได้ นำมาคำนวนเป็นอัตราการรั่ว (l/sec) แล้วเทียบออกมาเป็นค่าไฟรายปี เพื่อแสดงความสมบูรณ์ของระบบลมภายในโรงงาน​นั้น ๆ

ค่าใช้จ่ายจากลมรั่วที่เสียเปล่า โดยที่คุณเองก็ไม่ทราบว่าเท่าไร

ทราบหรือไม่ โรงงานทั่วไปมักมีจุดรั่วของท่อลมเสมอ ถึงแม้ว่าจะมีการดูแลใส่ใจใช้เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) เพื่อป้องกันท่อเป็นสนิม ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเอกตามธรรมชาติตามอายุของท่อลมที่มีการใช้งานมา หรือมาจากการใช้อุปกรณ์ลมเกินอายุ ทั่วไปอัตราส่วนการรั่วในระบบลม อาจส่งผลเสียให้เกิดลมรั่วสูงได้ถึง 20% ของกำลังการผลิตจากปั๊มลม (Air Compressor) ที่มีการใช้งานอยู่ ซึ่งหลายโรงงานหากไม่ได้ตระหนักถึงส่วนนี้มักแก้ปัญหาโดยการเพิ่มปั๊มลม (Air Compressor) เข้าไปชดเชยแรงดันที่สูญเสียไปโดยไม่รู้ตัว ส่งผลเพิ่มเติมต่อเนื่องไปถึงการเพิ่มขนาดกิโลวัตร (kW) เครื่องจักร หรืออีกความหมายหนึ่งคือการเพิ่มค่าไฟที่ต้องจ่ายเพิ่มซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ

How Ultra Sonic Leakage Detection Works? 

Ultra Sonic Leakage Detection ทำงานอย่างไร

Ultra Sonic Leakage Detection คือเทคโนโลยีเฉพาะของ Atlas Copco ทำงานโดยการจับเสียงสะท้อนผ่านไมโครโฟน 124 ตัว นำผลที่ได้ออกมาแสดงผ่านหน้าจอเป็นภาพวีดีโอแสดงจุดรั่วแบบ Real Time ซึ่งให้ความแม่นยำที่สูงกว่าการใช้หูฟัง โดยการจับจุดรั่วนั้นสามารถทำได้ทันที แม้สถานที่หน้างานจะมีสภาพเสียงดัง และระยะการยิงจับเสียงสะท้อนสามารถทำได้ไกลถึง 10 เมตร จึงทำให้สามารถตรวจสอบจุดรั่วตามท่อที่อยู่สูงที่ยากต่อการตรวจสอบ

Airscan Atlas Copco.JPG
Screen Shot 2565-04-21 at 12.05.33.png
ประโยชน์จากการทำ Leak Check
 • สามารถวิเคราะห์ความสมบูรณ์รวมของระบบลมได้อย่างแม่นยำ

 • สามารถทราบจุดรั่วที่ต้องแก้ไขได้อย่างครบถ้วน ถึงแม้จุดนั้นจะเป็นจุดที่ยากต่อการเข้าถึงก็ตาม

 • ช่วยให้ง่ายต่อการวางแผนพัฒนาการลดพลังงานของระบบลม

 • ทราบถึงปริมาณการรั่วรวมของระบบ (l/sec)

 • ทราบถึงค่าไฟสูญเสียฟรีที่ต้องจ่ายออกไปตามจุดรั่วในโรงงาน

ทราบจุดรั่ว และปริมานการรั่วแบบ Real Time

การแสดงผลลัพธ์ของการรั่วจะแสดงออกมาผ่านในรูปของสี โดยไล่จากสีเขียวคือมีการรั่วน้อย ไปจนถึงสีแดงหมายถึงรั่วเยอะ และสามารถแปลงสีกับมาเป็นอัตราการรั่ว l/min ได้เช่นกัน

Picture4.png
Picture2.png
Picture1.png
Picture3.png

Where Are Leaks Found?

จุดรั่วหาเจอได้ตามจุดใดบ้าง 

จุดรั่วในระบบท่อลมอุตสาหกรรมมักเกิดทั่วทั้งโรงงานตามท่อไลน์ลม เครื่องจักรผลิต ผิวท่อ และไปถึงจุดกำเนินอย่างปั๊มลม (Air Compressor) เองก็สามารถเกิดด้วยได้เช่นกัน ซึ่งปริมานลมรั่วที่เกิดทั้งหมดจะออกมาในรูปของค่าไฟที่ผู้ใช้เครื่องต้องเป็นผู้จ่ายโดยไม่ทราบจำนวนที่ชัดเจน

จุดรั่วในระบบลมมักเกิดตามจุดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
 • ข้อต่อ / ข้องอ ทั้งแบบชนิดเกลียว และแบบเชื่อม

 • ท่อลม ทั้งชนิดท่ออ่อน และท่อเหล็ก

 • ฟิตติ้งท่อลม (Fitting)

 • Coupling

 • หน้าแปลน / ปะเก็็น

 • วาล์ว

 • อุปกรณ์ภายในเครื่องปั๊มลม (Air Compressor)

 • เครื่องจักรไลน์ผลิต

 • อุปกรณ์กรองดักน้ำ / น้ำมัน

Leak Detection

Leak Detection

เล่นวิดีโอ