pexels-johannes-plenio-1423601.jpg
Capture.JPG

P-LOGGER SERVICE 

บริการตรวจจับ วิเคราะห์ข้อมูลแรงดัน 

พร้อมเรียนรู้พฤติกรรมการใช้แรงดันเชิงลึก

Cetia Energy Logo.png

Measure  Your Pressure Drop

"มีปัญหาลมไม่พอใช้งาน แต่ไม่รู้ต้องเพิ่มปั๊มลมเท่าไร..."
"มีปัญหาแรงดันตก แต่ไม่รู้ตกไปเยอะแค่ไหน..."

P-Logger คือเทคโนโลยีเฉพาะของ Atlas Copco ออกแบบมาเพื่อเก็บข้อมูลค่าแรงดันที่ใช้งานในระบบลมอุตสาหกรรมตลอด 24 ชั่วโมงเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 7 วัน ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ที่ถังพักลมหลักของระบบ และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ลักษณะการใช้แรงดันเชิงลึกผ่านโปรแกรมเฉพาะ AIRchitect เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาระบบลมอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

original.jfif
Green Wallpaper_edited_edited.jpg
Pressure Logger
ประโยชน์ของ P-Logger

P-Logger จะช่วยให้ผู้ใช้เครื่องทราบถึงช่วงเวลาและความถี่ของปัญหาลมไม่พอใช้งาน หรือแรงดันในระบบตก ทำให้สามารถนำข้อมูลที่ได้รับมาคำนวนส่วนต่างของแรงดันที่หายไป นำไปสู่การเลือกปั๊มลมที่แม่นยำ ลดความเสี่ยงในการลงทุนเครื่องจักรที่ใหญ่เกินความจำเป็น

P-Logger ติดตั้งอย่างไร

เพื่อความแม่นยำในการเก็บข้อมูล จะต้องติดตั้ง

P-Logger ที่ถังพักลมหลักของโรงงาน พร้อมอุปกรณ์ Data Logger เพื่อนำค่าแรงดันมาวิเคราะห์ร่วมกับค่ากระแสไฟแล้วจึงได้ผลลัพธ์เป็นภาพรวมของพฤติกรรมระบบปั๊มลม

"เรียนรู้พฤติกรรมแรงดันของคุณเชิงลึก"
P Logger Graph.PNG