บริการของเรา > Overhaul Air Compressor 

Capture.JPG
4708_edited.jpg

Overhaul Air Compressor

Overhaul ปั๊มลมเต็มรูปแบบ

การ overhaul ปั๊มลมถือเป็นหนึ่งในขั้นตอนการดูแลปั๊มลมตามมาตรฐานที่มีความจำเป็นสูง ช่วยลดความเสี่ยงจากการ เกิด break down ของเครื่องจักร ช่วยลดค่าใช้จ่ายแฝงจากการกินกระแสที่สูงขึ้น ช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องจักร และเพิ่ม reliability ให้กับระบบปั๊มลมทั้ง system ให้เครื่องจักรอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตามมาตรฐานตลอดอายุการใช้งาน

ทำไมการ Overhaul Screw Element ถึงจำเป็น

ลูกปืนที่ใช้ในปั๊มลมมีหน้าที่หลักในการลดแรงเสียดทานระหว่างกระบวนการอัดลม ลูกปืนทุกตัวจะช่วยรักษาระยะห่างระหว่าง rotor และเสื้อของ rotor ตามค่าการออกแบบที่กำหนดจากโรงงาน เพื่อให้แน่ใจว่าชุดอัดลมมีประสิทธิภาพสูงสุด

เมื่อปั๊มลมถูกใช้งานไปแล้วลูกปืนจะเริ่มเกิดการสึกกร่อน หรือแตกได้อันเนื่องมาจากสิ่งสกปรกที่ปนเปื้อน เข้าไปในชุดอัดลมในช่วงของการดูดอากาศเข้า การกลั่นตัวเป็นน้ำในช่วงของการอัดอากาศ การเกิดปฏิกิริยารวมตัวของออกซิเจน และการเกิดเขม่าของน้ำมันหล่อลื่น การสึกกร่อนนั้นจะเกิดขึ้นทีละน้อย ซึ่งจะทำให้ระยะห่างระหว่าง rotor และเสื้อของ rotor มีค่าเพิ่มมากขึ้น เป็นเหตุให้ประสิทธิภาพในการอัดลมลดลง 

Screw Element.jpg
9.jpg
รายละเอียดการ Overhaul Screw Element 
 1. ถอด screw element เพื่อทำการตรวจสอบอุปกรณ์ภายใน

 2. ทำความสะอาดชิ้นส่วน housing และฟัน screw element

 3. เปลี่ยนลูกปืนทั้งหมดภายในอุปกรณ์

 4. เปลี่ยน seal กันรั่วภายในอุปกรณ์

 5. เปลี่ยน wave springs

 6. ตั้งค่า clearance ระหว่าง screw element ใหม่โดยใช้เครื่องมือพิเศษ

 7. ตรวจสอบการหมุนของ screw element 

 8. พ่นสี housing ของ screw element ใหม่ 

 9. ตรวจสอบคุณภาพครั้งสุดท้าย ก่อนประกอบเครื่องกลับเข้าที่เดิม

รายละเอียดการ Overhaul Motor
 1. บันทึกค่าทางไฟฟ้า และเครื่องกล

 2. บันทึกค่าทางไฟฟ้า

  • ฉนวนความต้านทานของขดลวด

  • ดัชนีความแข็งแรงของฉนวน

  • การทดสอบเปรียบเทียบ surge

 3. ถอดชิ้นส่วนต่าง ๆ ของมอเตอร์

 4. ทดสอบการสูญเสียของแกนเหล็ก stator

 5. ทำความสะอาดแกนเหล็ก stator ด้วยน้ำยาเคมี และน้ำแรงดันสูง

 6. นำเข้าตู้อบเพื่อไล่ความชื้นออกจากขดลวด

 7. นำขดลวดไปชุบวานิช และอบให้แห้งจากนั้นขัดส่วนเกินออก

 8. การทดสอบทางไฟฟ้า (ความต้านทานของฉนวนระหว่างขดลวด และโครงมอเตอร์ และความต้านทานของขดลวด)

 9. พ่นวานิชที่ขดลวด

 10. นำ rotor ไปถ่วงสมดุล

 11. ประกอบชิ้นส่วนมอเตอร์ต่าง ๆ และเปลี่ยนลูกปืนใหม่

 12. ทดสอบค่าทางไฟฟ้า

 13. ทดสอบการหมุนตัวเปล่า

  • ตรวจวัดกระแสไฟฟ้า​

  • แรงดันไฟฟ้า

  • อุณหภูมิ

  • ความเร็วรอบต่อนาที

  • การหมุุน

  • สภาพของลูกปืน 

  • ค่าการสั่นสะเทือน 

 14. พ่นสี และตรวจสอบสภาพรอบสุดท้ายก่อนส่งอุปกรณ์คืนให้กับผู้ใช้งาน 

GA 90 VSD+ - Original Optimized.png
unnamed.jpg
การวัดผลคุณภาพการ Overhaul

การวัดค่า shock pulse measurement คือการวัดการสั่นสะเทือนทั้งก่อน overhaul และหลัง overhaul ซึ่งค่าตัวเลขจะเป็นไปตามมาตรฐานของ Atlas Copco และแตกต่างไปปั๊มลมแต่ละโมเดล