Bearing Check 

Service

บริการตรวจเช็คสภาพลูกปืนปั๊มลม 

บริการวัดค่า Shock Pulse Measurement (SPM) สำหรับเครื่องปั๊มลม เพื่อตรวจเช็คสภาพของลูกปืน และชุดเกียร์ของ screw element​​

  • เช็คสภาพลูกปืนของ screw element

  • เช็คสภาพลูกปืนของ main motor 

46794.jpg
เราจะรู้อะไรจากการทำ SPM
  • คุณภาพของลูกปืนของทั้งชุด screw element

  • คุณภาพของลูกปืน main motor

  • คุณภาพของเกียร์ที่เชื่อมระหว่าง screw element และ main motor

  • ลักษณะความสมบูรณ์ของการใช้เครื่องปั๊มลมในช่วงที่ผ่านมา