บริการของเรา > Preventive Maintenance Service

Capture.JPG

Preventive Maintenance

Service

บริการตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงปั๊มลม

บริษัท ซีเทีย จำกัด รับบริการทำ preventive maintenance (PM) ให้กับอุปกรณ์ ปั๊มลมโดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. Air Compressor / เครื่องปั๊มลม

 2. Air Dryer / เครื่องทำลมแห้ง

 3. Mainline Filter / อุปกรณ์กรอง

 4. Air Receiver Tank / ถังพักลม

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบลม ให้อยู่ในจุดสูงสุด และลดโอกาสการเกิด break down ของระบบ ทำเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ระบบไลน์ผลิตของผู้ใช้งานมีปัญหาจนเกิดการสูญเสีย และสามารถ control ไลน์ผลิตให้ทำงานได้เป็นไปตามกำหนดการ

ประโยชน์ที่ได้จากการทำ PM Service
 • การันตีอะไหล่ถูกเปลี่ยนตามวาระที่เหมาะสม ทำให้เครื่องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด

 • ผู้ใช้เครื่องจะได้รับตารางการเข้าดูแลเครื่อง ซึ่งทางบริษัทฯ จะทำการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจเช็คเครื่องตลอดช่วงระยะเวลาสัญญา

 • กรณีที่เครื่องเกิดการ shutdown ทางบริษัทฯ จะการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเครื่องให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมภายใน 24 ชั่วโมง

 • กรณีที่เครื่องเกิดการ shutdown จนทำให้ผู้ใช้งานมีลมไม่พอใช้งาน ทางบริษัทฯ ได้มีบริการเครื่อง standby ช่วยสนับสนุนให้กับทางผู้ใช้เครื่อง

DSC06034.jpg
116010463_949060912228068_40488176846336
รายละเอียดขั้นตอนการทำ Preventive Maintenance ของปั๊มลม
 1. ตรวจเช็คสภาพบริเวณรอบเครื่อง เช็คการรั่วซึม ของลมและน้ำมันจากภายนอก และสังเกตุสภาพแวดล้อมของห้องเครื่อง

 2. เปิดฝาเครื่องตรวจเช็คสภาพเครื่องภายในก่อนทำความสะอาด

  • เช็คดูสภาพเครื่อง ไม่มีน้ำมันหรือลมรั่วตามจุดต่างๆภายใน พร้อมแก้ไขอาการรั่วกรณีที่มีส่วนต้องแก้ไข

  • ฟังเสียงเครื่องทั้งสองจังหวะ Load และ Unload ยังอยู่ในสภาพปกติ

  • กรณีเสียงของเครื่องจักรดังผิดปกติ จะทำการเข้าตรวจ SPM (Shock Pulse Measurement) ในภายหลังก่อนสรุปปัญหาอีกครั้ง

 3. ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ auto drain และ module control ว่าอยู่ในสภาพปกติใช้งานได้สมบูรณ์ (รายละเอียดการตรวจเช็คขึ้นอยู่กับชนิด รุ่นของเครื่องปั๊มลม)

 4. ทำความสะอาดเครื่องทั้งภายนอกและภายในของเครื่องโดยใช้ลมเป่าทำ ความสะอาดไล่ฝุ่นภายในห้องเครื่องและตัว air filter และใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดตามส่วนต่างๆของเครื่อง

 5. เช็คความแน่นของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในตู้ control

 6. ตรวจเช็คค่า data ของเครื่องปั๊มลม

  • Voltage

  • Ampere

  • Temperature

  • Pressure output

  • ชั่วโมง Consume Parts

 7. สรุปอาการเครื่องพร้อมให้คำเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้เครื่องสามารถทำงานได้สมบูรณ์ที่สุด

รายละเอียดขั้นตอนการทำ Preventive Maintenance ของเครื่องทำลมแห้ง
 1. ตรวจเช็คสภาพบริเวณรอบเครื่อง เช็คการรั่วซึมของลมจากภายนอก และสังเกตุสภาพแวดล้อมของห้องเครื่อง

 2. ทำความสะอาดเครื่องทั้งภายในและภายนอกของเครื่องโดยใช้ลมเป่าทำความสะอาดไล่ฝุ่นออกจากเครื่อง และใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดตามส่วนต่างๆ

 3. ทำความสะอาด filter ของ automatic drain

 4. เช็คค่า dew point ของเครื่องอยู่ในช่วงค่าที่ถูกต้อง กรณีที่ค่าผิดปกติจะทำการขออนุญาตเข้าทำการตรวจ เช็คน้ำยา refrigerant ในภายหลังก่อนสรุปปัญหา

 5. เขียนสรุปอาการเครื่องพร้อมรายงานอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือแก้ไขกรณีที่มี

Air Dryer 2
Air Dryer 2

press to zoom
Air Dryer 1
Air Dryer 1

press to zoom
Air Dryer 2
Air Dryer 2

press to zoom
1/2