บริการของเรา > Free Air Delivery Check

Capture.JPG

Free Air Delivery Check

Service

DSCF0044.JPG
บริการตรวจวัดประสิทธิภาพปั๊มลม

บริการจับประสิทธิภาพปั๊มลม เพื่อประเมินคุณภาพของเครื่องในสภาพรวม และประสิทธิภาพของตัว screw element ได้มาตรฐานตาม ISO 1217

เราจะรู้อะไรจากการทำ FAD

ประสิทธิภาพการผลิตลม ของเครื่องปั๊มลมโดยวัดออกมาเป็น % เทียบกับ spec. เครื่องจักรที่อยู่บน name plate

ใครควรทำ FAD Check 
  • เครื่องปั๊มลมที่มีอายุการใช้งานมายาวนาน

  • เครื่องปั๊มลมที่เริ่มเจอปัญหาทำลมได้น้อยลงผิดปกติ

  • เครื่องปั๊มลมที่ผ่านการ overhaul มาไม่ต่ำกว่า 2 ครั้ง