บริการของเรา > Preventive Maintenance Service

Capture.JPG

Cleaning Air Compressor System

Service

บริการล้างระบบปั๊มลม

บริษัท ซีเทีย จำกัด รับบริการล้างระบบน้ำมันให้กับปั๊มลม Atlas Copco ชนิด oil injected screw air compressor โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดคราบชะแล็กซึ่งมีผลโดยตรงกับอุณหภูมิกับตัวเครื่องปั๊มลมและเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้เครื่อง shutdown อุณหภูมิสูง เพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบลม ให้อยู่ในจุดสูงสุดตลอดเวลา

ประโยชน์ที่ได้จากการล้างระบบปั๊มลม Oil Injected Screw Compressor
 • ลดโอกาสการเกิด shutdown อุณหภูมิสูงเนื่องจากเครื่องสูญเสียประสิทธิภาพในการระบายความร้อน

 • ลดโอกาสการเกิด screw element ไหม้เนื่องจากความร้อนที่สะสมในระบบ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของเครื่องทำให้เครื่องอาจไม่สามารถทำลมได้เต็มประสิทธิภาพ

 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการถนอมอะไหล่ชิ้นส่วนภายในเครื่องปั๊มลม

Flow.png
 1. ทุกปีก่อนเข้าหน้าร้อน ปีละ 1 ครั้ง

 2. ล้างระบบเมื่อถึงวาระ overhaul ปั๊มลม

ระยะความถี่ที่ควรล้างระบบปั๊มลม
Cleaning System.jpg
รายละเอียดขั้นตอนการล้างระบบปั๊มลม
 1. ถอดอุปกรณ์จากเครื่องปั๊มลม

  • ชุดอุปกรณ์ moving parts

  • ถัง oil separator vessel

  • สายยาง hydraulic น้ำมันของเครื่องปั๊มลม

  • Oil cooler ของตัวปั๊มลม

 2. แช่อุปกรณ์ทั้งหมดในน้ำยาพิเศษเพื่อให้กัดคราบชะแล็กออกจากตัวอุปกรณ์ เป็นการทำความสะอาดเบื้องต้น

 3. ประเมินสภาพชิ้นส่วนอะไหล่ที่ถอดออกมา ว่ายังสามารถใช้งานได้หรือไม่

 4. ทำการ circulate น้ำยาชนิดพิเศษกับ oil cooler ซึ่งต้องมีการควบคุมและประเมินโดยเจ้าหน้าที่เพื่อทำให้ oil cooler อยู่ในสภาพที่สะอาดที่สุด โดยทั่วไประยะเวลาในการทำอยู่ที่ 7 – 14 วัน ขึ้นอยู่กับสภาพของอุปกรณ์

 5. ประกอบเครื่องกลับเข้าแท่น พร้อมเปลี่ยนอะไหล่อื่นๆ เพิ่มเติมกรณีที่จำเป็น และตรวจวัดอุณหภูมิของเครื่องหลังทำการล้างระบบ