Air Compressor & Equipments

Rental

บริการเครื่องเช่าปั๊มลมอุตสาหกรรม

บริการเช่าเครื่องปั๊มลม เครื่องทำลมแห้ง และอุปกรณ์ลมครบวงจรหลากขนาด โดยสัญญาเช่าสามารถแบ่งออกได้เป็นทั้งระยะสั้น และระยะยาวเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของโรงงานนั้นๆ

G Air Compressor ปั๊มลม.jpg