บริการของเรา > Air Dryer Refrigerant Repairing

Capture.JPG
Air Dryer 2.png

Air Dryer Refrigerant

Repairing Service

บริการซ่อมเครื่องทำลมแห้งระบบ Refrigerant

บริการตรวจเช็ค วิเคราะห์เครื่องทำลมแห้งอุตสาหกรรม air dryer พร้อมแก้ไขซ่อมรั่วระบบน้ำยาแบบครบวงจร โดยเจ้าหน้าที่ ที่ผ่านการฝึกอบรม

บริการครอบคลุม
  • ตรวจเช็ครั่วระบบน้ำยาแอร์

  • ตรวจเช็คสภาพ heat exchanger 

  • ตรวจเช็ค compressor น้ำยาแอร์ 

  • ซ่อมรั่ว เชื่อมระบบน้ำยาแอร์ 

  • บริการแว๊กชาจน้ำยาแอร์เต็มรูปแบบ