สาเหตุที่มีน้ำไปกับลมเกิดขึ้นได้อย่างไร

วันที่ 7 มีนาคม 2022

ปกติแล้วภายในอากาศจะประกอบไปด้วยก๊าซชนิดต่าง และไอน้ำ เมื่ออากาศเกิดความควบแน่นจะเกิดเป็นไอน้ำออกมา ซึ่งถ้าเอาหลักการนี้มาวิเคราะห์กับปั๊มลมจะเห็นได้ว่าลมที่เครื่องปั๊มลมที่ผลิตออกมาจะมีความร้อนค่อนข้างมาก เมื่อมาสัมผัสกับอากาศในอุณหภูมิปกติจะทำให้เกิดการ condense ภายในเพราะอากาศภายนอกที่เย็นกว่าทำให้เกิดเป็นไอน้ำสะสมภายในท่อลมหรือถังพักลม กลายเป็นหยดน้ำสะสมภายในท่อลมหรือถังพักลมได้

ถ้ามีน้ำหลุดไปกับลมจะเกิดผลเสียอย่างไร

ในระบบโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ถ้ามีน้ำหลุดไปกับลมมีผลเสียแน่นอนทั้งอุปกรณ์ที่ต้องใช้ลมในการขับเคลื่อนหรือเครื่องจักรที่ต้องใช้ลม ถ้ามีน้ำหลุดเข้าไปอาจทำให้เครื่องจักร ท่อลม หรืออุปกรณ์เกิดการขัดข้อง เป็นสนิม ถ้าร้ายแรงอาจถึงขั้นเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ชิ้นนั้นไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป

pipe corrosion .jpeg
เราจะมีวิธีป้องกันอย่างไรไม่ให้น้ำไปกับลม

สำหรับวิธีป้องกันไม่ให้น้ำหลุดไปกับลม หรือให้น้ำหลุดไปกับลมน้อยที่สุดสำหรับระบบลมภายในอุตสาหกรรมมีวิธีง่ายๆ ที่สามารถนำไปใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ได้ดังนี้

1. ติดตั้งระบบ Drain น้ำให้กับระบบลมภายในโรงงาน

ระบบ Drain น้ำของระบบลมมีความสำคัญมากเพราะถ้าระบบลมของโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ไม่มีระบบ Drain น้ำ แน่นอนว่า น้ำที่เกิดการควบแน่นของอากาศภายในระบบจะหลุดไปกับลมแน่นอน ระบบ Drain อาจทำง่ายๆ โดยการต่อ Valve เพื่อเป็นจุดระบายน้ำแบบ Manual Drain แต่วิธีนี้อาจจะต้องเสียเวลาที่จะต้องคอยมาเปิด Valve เพื่อ Drain น้ำเอง และอีกวิธีหนึ่งคือ ติดตั้งอุปกรณ์ Drain ที่เป็น Auto Drain ตัวอุปกรณ์จะมีทั้งแบบลูกลอยและไฟฟ้า ซึ่งวิธีนี้จะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับระบบเพราะผู้ใช้งานไม่ต้องมาคอยเปิด Valve เพื่อ Drain น้ำทิ้ง

2. ติดตั้งเครื่องทำลมแห้งให้กับระบบลมภายในโรงงาน

เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่จะทำให้ระบบลมของโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ไม่มีน้ำหลุดเข้าไปภายในระบบได้เนื่องจาก เครื่องทำลมแห้ง จะทำหน้าที่ช่วยลมความชื้นของลมที่ส่งผ่านเข้ามาในตัวเครื่องทำให้ลมที่ส่งออกไปจะมีลักษณะที่เป็นลมแห้ง ก่อนนำไปใช้งานกับอุปกรณ์หรือเครื่องจักร

Air Dryer Atlas Copco.jpg