สินค้า > บำบัดน้ำเสีย > OSC

Capture.JPG
OSC Wallpaper .png
REMOVE OIL
CONDENSATE TREATMENT
อุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย

เครื่องบำบัดน้ำเสีย OSC Atlas Copco มาพร้อมกับเทคโนโลยี multi-stage filtration ออกแบบมาเพื่อดักจับน้ำมันที่ปนเปื้อนพร้อมกับน้ำทิ้ง (condensate drain) จากปั๊มลม (air compressor) เครื่องทำลมแห้ง (air dryer) และฟิลเตอร์กรองน้ำมัน (mainline filter) เพื่อให้คุณภาพน้ำทิ้งเป็นน้ำที่สะอาด ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม มีปริมาณน้ำมันที่หลุดออกไปไม่เกินอัตราที่ 10 ppm ที่จุด outlet

OSC.png

OSC

Effectiveness
  • มาตรฐานการกรองคุณภาพสองระดับ ผ่าน polypropylene และ activated carbon สามารถดักจับน้ำมันได้หลากขนาดครอบคลุมต่อการบำบัดน้ำเสียเต็มรูปแบบ

  • มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง ที่ดักจับน้ำมันได้เหลือไม่เกิน 10 ppm ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานสากลที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และรองรับกับกฎหมายท้องถิ่นในยุโรป

Reliability
  • ผู้ใช้เครื่องสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งได้ตลอดการใช้งานผ่านจุดตรวจสอบน้ำบนอุปกรณ์

  • อุปกรณ์ OSC ติดตั้งก้านแสดงสถานะความสมบูรณ์ของ polypropylene filter 

Ease of Use
  • OSC ออกแบบมาอย่างทนทาน และทำให้ง่ายต่อการติดตั้ง

  • OSC ถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายต่อการถอดเปลี่ยนอะไหล่ 

Product Features

OSC_Operating_Principle (1).png
Highly Effective Multi-Stage Filtration 

1. Inlet:

น้ำเสียจากอุปกรณ์ลมถูกผลักไหลเข้าตัว OSC ผ่านตัว diffuser เพื่อดักจับน้ำมันที่มีขนาดใหญ่ และส่งน้ำเสียเข้าไปพักในถังพักแรก (first chamber) พร้อมทำการปรับลดแรงดันลง

2. First Chamber: 

น้ำเสียภายในถังพักล้นท่วม oleophilic filter ออกแบบเฉพาะสำหรับการดูดซับน้ำมันในปริมาณมาก และปล่อยเฉพาะน้ำดีไหลผ่านไปพักในถังที่สอง (second chamber)

3. Second Chamber: 

น้ำล้นที่ผ่านการดูดซับน้ำมันส่วนใหญ่มาแล้วจาก oleophilic filter ยังคงมีน้ำมันหลงเหลือตกค้างบางส่วน ไหลเข้าชั้นกรองในขั้นตอนที่สอง carbon filter/ organoclay filter ในถังเพื่อดักจับน้ำมันส่วนต่างสุดท้าย

4.  Outlet: 

น้ำที่ผ่านการดักจับน้ำมันจนสมบูรณ์แล้ว มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไหลออกจากอุปกรณ์ OSC ปล่อยทิ้งออกสู่ท่อระบายน้ำได้ตามปกติ