Tossapol Y.

21 เม.ย. 2565

เช็คปั๊มลมหลังจากหยุดใช้เครื่องนาน ต้องตรวจสอบอะไรบ้าง

เช็คปั๊มลมหลังจากหยุดใช้เครื่องนาน จะต้องตรวจสอบอะไรบ้างเพื่อจะนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง

การที่ปั๊มลมหยุดใช้เป็นระยะเวลานานก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ เราจะต้องมีการตรวจเช็คเบื้องต้นว่าปั๊มลมนั้นอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับตัวปั๊มลม วิธีการตรวจสอบปั๊มลมเบื้องต้นสำหรับผู้ใช้งานเรามีวิธีการตรวจสอบง่ายดังนี้


1.ตรวจเช็คกรองอากาศปั๊มลม (Air Filter)

ให้ผู้ใช้งานทำการถอดกรองอากาศของปั๊มลมออกมาเพื่อเป่าลมทำความสะอาดตัวกรองหรือถ้ากรองอากาศของปั๊มลมนั้นมีฝุ่นหนาแน่นเกินไปให้ทำการเปลี่ยนกรองอากาศใหม่ทันที เพื่อให้ปั๊มลมนั้นทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ


2.ตรวจสอบสาย Hose ทั้งระบบน้ำมันและอากาศของปั๊มลม

ให้ผู้ใช้งานทำการตรวจเช็คสาย Hose ทั้งระบบน้ำมันและอากาศว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ โดยทำการตรวจสอบการรั่วซึมของสาย ตรวจเช็คสภาพภายนอกของสาย Hose และตรวจสอบจุดยึดสาย Hose ว่าหลวมหรือไม่ ถ้าตรวจสอบแล้วพบปัญหาดังกล่าวให้รีบทำการแก้ไขหรือให้ทางผู้เชี่ยวชาญรีบเข้าทำซ่อมแก้ไข


3.ตรวจเช็คระดับน้ำมันภายในเครื่องปั๊มลม

ให้ผู้ใช้งานทำการตรวจสอบระดับน้ำมันของเครื่องปั๊มลมทุกครั้งหลังจากที่หยุดใช้เครื่องเป็นเวลานาน เพราะระดับน้ำมันอาจลดได้ ถ้าตรวจสอบแล้วระดับน้ำมันลดลงมากกว่าระดับที่ผู้ผลิตปั๊มลมนั้นๆกำหนดไว้ ให้รีบทำการเติมเพิ่ม หรือถ้าเครื่องหยุดเครื่องนานมาก ให้ทำการเปลี่ยนใหม่จะดีกวาเพื่อให้ปั๊มลมนั้นใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


4.ตรวจเช็คระบบกรองน้ำมันของปั๊มลม (Oil Filter)

ถ้าปั๊มลมตัวนั้นหยุดใช้งานเกิน 6 เดือน ขึ้นไป ก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ให้ทำการเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องใหม่โดยทันทีเพราะส่วนที่เป็นกรองจะเป็นกระดาษที่ทำหน้าที่กรองเศษต่างๆที่มากับน้ำมัน เพราะฉะนั้นควรเปลี่ยนใหม่เมื่อต้องการนำเครื่องกลับมาใช้อีกครั้ง


5.ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน(Cooler)

ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบบริเวณจุดระบายความร้อนของ Cooler หรือ แผงรังผึ้ง ของ Cooler ภายในตัวปั๊มลมว่ามีฝุ่นเกาะเยอะหรือไม่ ให้ทำความสะเอาบริเวณแผงรังผึ้ง ของ Cooler โดยการใช้ลมเป่าทำความสะอาดเพื่อให้ Cooler ทำหน้าที่ระบายความร้อนของปั๊มลมได้อย่างมีประสิทธิภาพ


6.ตรวจเช็คจุด Drain น้ำของปั๊มลม

ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบจุด Drain น้ำของปั๊มลมว่ายังสามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่ ทั้ง Manual และ Auto เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องเกิดความเสียหายขณะเครื่องทำงาน ถ้าพบว่าอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ Drain น้ำออกจากเครื่องปั๊มลมเกิดการชำรุดหรือเสียให้รีบทำการแก้ไขโดยด่วนหรือให้ทางผู้เชี่ยวชาญรีบเข้าทำซ่อมแก้ไข


ส่วนอุปกรณ์หรือจุดต่างๆภายในเครื่องที่ทางผู้ใช้งานไม่สามารถตรวจสอบเองได้แนะนำให้ติดต่อทางตัวแทนจำหน่ายหรือผู้เชี่ยวชาญเข้าทำการตรวจสอบอีกครั้ง ถ้าตรวจเช็คตามข้อมูลที่กล่าวข้างต้นแล้ว แต่เครื่องยังไม่สามารถใช้งานได้หรือพบปัญหาอื่น หลังจากตรวจเช็คให้ทำการติดต่อผู้จำหน่ายปั๊มลมเพื่อขอคำปรึกษา หรือให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าทำการตรวจสอบโดยทันที