หมวดความรู้ > หมวดความรู้ก๊าซ

Capture.JPG
cq5dam.web.1280.1280.png
วิธีเลือกค่าความบริสุทธิ์ไนโตรเจน

ค่าความบริสุทธิ์ขั้นต่ำ ของการใช้ก๊าซไนโตรเจนในงานแต่ละ application นั้นมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละงาน ซึ่งการเลือกค่าที่เหมาะสม จะช่วยให้ผู้ใช้เครื่องลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนระยะยาวได้

Atlas Copco Nitrogen Food and Beverage Preserving.jpg
ไนโตรเจนกับการถนอมอาหาร

ปัจจุบันผู้ประกอบการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารส่วนใหญ่ได้นำก๊าซไนโตรเจนมาเป็นส่วนหนึ่งในการเก็บรักษาและยืนอายุของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อให้เก็บรักษาคุณภาพได้นานขึ้น