หมวดความรู้ > หมวดความรู้ก๊าซ

Capture.JPG
cq5dam.web.1280.1280.png
วิธีเลือกค่าความบริสุทธิ์ไนโตรเจน

ค่าความบริสุทธิ์ขั้นต่ำ ของการใช้ก๊าซไนโตรเจนในงานแต่ละ application นั้นมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละงาน ซึ่งการเลือกค่าที่เหมาะสม จะช่วยให้ผู้ใช้เครื่องลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนระยะยาวได้