ประเภทของปั๊มลม ในโลกของระบบลมอุตสาหกรรม

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2022

ปั๊มลม (Air Compressor) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้น แบ่งออกได้หลายประเภท และแต่ละประเภทมีหลักการทำงานที่ต่างกัน ซึ่งจะต้องเลือกใช้ปั๊มลม (Air Compressor) ให้เหมาะสมกับงานหรือกระบวนการผลิตที่จะนำไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยทั่วไปปั๊มลม (Air Compressor) ที่ใช้กันอยู่สามารถแบ่งอกได้ทั้งหมด 6 ประเภท ดังนี้

1.ปั้มลมแบบลูกสูบ (PISTON AIR COMPRESSOR)
 

ปั๊มลมแบบลูกสูบ จะมีหลักการทำงานโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกำเนิดของกำลังในการขับเคลื่อนลูกสูบขึ้นลง เพื่อให้เกิดแรงดันอากาศภายในกระบอกสูบ และจะมีวาล์วทางด้านดูดและวาล์วทางด้านออกทำงานสัมพันธ์กัน ปั๊มลมชนิดนี้ถือเป็นที่นิยมใช้กันมากและราคาไม่แพง สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกจึงเหมาะกับการนำไปใช้งานทั่วไป ปั๊มลมแบบลูกสูบจะมีกำลังอัดตั้งแต่ 1 บาร์ ถึง 1,000บาร์ โดยผู้ใช้งานสามารถกำหนดแรงดันการใช้งานได้เอง

ATB1 Atlas Copco.jpg
G 55 Oil-injected screw air compressor Atlas Copco
2.ปั้มลมแบบสกรู (SCREW AIR COMPRESSOR)
 

ปั๊มลมแบบสกรู ส่วนใหญ่แล้วจะนิยมใช้กันในอุตสาหกรรม ซึ่งปั๊มลมชนิดนี้จะมีการผลิตลมที่มีคุณภาพสูง โดยหลักการทำงานจะอาศัยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกำเนิดกำลังในการขับเคลื่อนสกรูตัวผู้ กับ ตัวเมีย ให้หมุนเข้าหากันเพื่อสร้างแรงดันภายในระบบ ปั๊มลมแบบสกรูสามารถทำกำลังอัดได้ถึง 13 บาร์เพื่อนำไปใช้งาน นิยมใช้ในงานระดับอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ ตัวเครื่องมีความทนทานสูงสำหรับงาน heavy duty สามารถทำงานได้ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง 7 วัน และตัวเครื่องเองก็มีการแบ่งออกเพิ่มเติมเป็นทั้งชนิด oil flood และ oil free 

3.ปั้มลมแบบไดอะเฟรม (DIAPHARGM AIR COMPRESSOR )

ปั๊มลมแบบไดอะเฟรม จะมีหลักการทำงานคล้ายกับแบบลูกสูบแต่จะมีแผ่นไดอะเฟรมกั้นเพื่อไม่ให้อากาศสัมผัสกับลูกสูบ ทำให้ลมที่ถูกดูดเข้าไปในระบบจะไม่สัมผัสกับส่วนที่เป็นโลหะ ดังนั้นลมที่ถูกส่งออกมาจะเป็นลมที่สะอาดและไม่มีสิ่งปนเปื้อน

4.ปั้มลมแบบใบพัดเลื่อน (SLIDING VANE ROTARY AIR COMPRESSOR)

ปั๊มลมแบบใบพัดเลื่อน จะมีหลักการทำงานของเครื่องในลักษณะที่หมุนเรียบและทำงานอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งลมที่ได้จะมีลักษณะคงที่เหมาะกับอุตสาหกรรมที่ต้องการแรงลมที่สม่ำเสมอและคงที่ ปั๊มลมชนิดนี้จะไม่มีวาล์วเปิดปิด ทำเครื่องไวต่อความร้อน กำลังอัดของปั๊มลมชนิดนี้จะสามารถทำได้ตั้งแต่ 4- 10 บาร์

5.ปั้มลมแบบใบพัดหมุน ( ROOTS AIR COMPRESSOR )

ปั๊มลมแบบใบพัดหมุน หลักการทำงานของปั๊มลมชนิดนี้จะอาศัยใบพัดของเครื่อง 2 ตัวในการดูดลมเมื่อโรเตอร์ทำงาน โดยจะโดจากอีกฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่ง โดยลมที่ดูดมาจะไม่มีการเปลี่ยนปริมาตร โดนอากาศที่ดูดมาจะมีการสร้างกำลังอัดก่อนเข้าเก็บในถังลม ดังนั้นปั๊มลมชนิดนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการระบายความร้อน

6.ปั้มลมแบบกังหัน (RADIAL AND AXIAL FLOW AIR COMPRESSOR)

ปั๊มลมแบบกังหัน จะมีหลักการทำงานโดยอาศัยใบพัดกังหันในการดูดลมจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง ด้วยแรงหมุนที่มีความเร็วสูง ปั๊มลมชนิดนี้มีอัตราการจ่ายลมที่มากเหมาะกับอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้ลมมาก ๆ