Energy Check

Service

ตรวจวัดพลังงาน และพฤติกรรมปั๊มลมอุตสาหกรรม

บริษัท ซีเทีย จำกัด บริการตรวจวัดพลังงานสำหรับปั๊มลมอุตสาหกรรม หรือ Energy Check พร้อมวิเคราะห์หาพฤติกรรมการใช้ลมเชิงลึก ช่วยให้ผู้ใช้เครื่องสามารถวางแผนการใช้เครื่องให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สร้างแนวทางการลดค่าไฟโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม

iitrak.png
Data Logger คืออะไร

Data logger คืออุปกรณ์ตรวจจับพฤติกรรมเครื่องปั๊มลมอุตสาหกรรม โดยการจับกระแสไฟฟ้าที่ตู้ไฟของปั๊มลมเป็นระยะเวลา 7 วัน แล้วนำกระแสไฟที่จับได้มาแปลงกลับเป็นอัตราการไหลของเครื่องทุกเครื่องภายในระบบ (Flow Consumption)

การรู้พฤติกรรมปั๊มลมสำคัญอย่างไร

ช่วยต่อยอดการพัฒนาระบบปั๊มลมได้หลายรูปแบบ โดยนำข้อมูลที่ได้มา ใช้ในการสร้างห้องเครื่องจำลองเพื่อวางแผนลดค่าไฟระบบโรงงาน ซึ่งการวางแผนพัฒนาผ่านระบบห้องเครื่องจำลองจะได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำมากกว่า

iitrak Atlas Copco 3.png
Data Logger สามารถวัดอะไรได้บ้าง

ข้อมูลที่ได้จากการวัดพฤติกรรมปั๊มลมสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายหมวดหมู่ ดังนี้

  • ลักษณะการใช้ลมในแต่ละวัน และช่วงเวลา

  • ปริมานการใช้ลมสูงสุด และต่ำสุด

  • ปริมานการใช้ลมเฉลี่ย

  • ความคุ้มค่าของการใช้ปั๊มลมแต่ละเครื่อง

  • ประเมินค่าพลังงานสูญเสีย (waste energy)

การจับพฤติกรรม Data Logger เหมาะกับใคร
  • โรงงานที่มีโครงการเปลี่ยนเครื่องปั๊มลมตัวเก่าเป็นปั๊มลมตัวใหม่

  • โรงงานที่มีแผนต้องการควบคุมจำนวนปั๊มลม

  • โรงงานที่มีแผนการจัดการพลังงาน และต้องการลดพลังงานภายใน โรงงาน

  • โรงงานที่มีแผนขยายไลน์ผลิตเพิ่ม