_GA%2075%20VSD%20SEA%20-%20Original_edit
การมีปั๊มลม (Air Compressor) สำรองไว้ จำเป็นหรือไม่?

วันที่ 27 พฤษภาคม 2021

แล้วถ้าเราจะลงทุนเครื่องสำรองในโรงงานของเราซักเครื่อง การลงเครื่องแบบไหนจะคุ้มค่าที่สุด แน่นอนการพิจารณาจำนวนเครื่องปั๊มลมภายในโรงงาน เราควรพิจารณาโดยใช้บรรทัดฐานว่า จำนวนปั๊มลมทั้งหมดในโรงงานไม่ควรมีเยอะจนเกินไป เพื่อเลี่ยงไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายของการซ่อมบำรุงที่สูงเกินจำเป็น แล้วเราควรลงเครื่องแบบไหน ? หากให้แนะนำเราสามารถแบ่งออกง่ายๆ เป็นสามแบบ

  1. ปั๊มลมใช้งานหลัก 1 เครื่อง และมีเครื่องสำรอง 1 เครื่อง (ปั๊มลมแต่ละเครื่องรับ flow capacity ที่ 100%)

  2. ปั๊มลมใช้งานหลัก 2 เครื่อง และมีเครื่องสำรอง 1 เครื่อง (ปั๊มลมแต่ละเครื่องรับ flow capacity ที่ 50%)

  3. ปั๊มลมใช้งานหลัก 3 เครื่อง และมีเครื่องสำรอง 1 เครื่อง (ปั๊มลมแต่ละเครื่องรับ flow capacity ที่ 33.33%)

แล้วปั๊มลมสำรองที่ลงทุนไปจำเป็นที่จะต้องจอดทิ้งไว้โดยไม่มีการใช้งานเลย ใช่หรือไม่ ในความเป็นจริงแล้ว เทคโนโลยีของปั๊มลมปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปไกลกว่าสมัยก่อนมาก เครื่องสำรองสามารถทำการสลับการใช้งานเองแบบอัตโนมัติโดยการใช้ function week timer เพื่อให้ปั๊มลมแต่ละเครื่องมีการสลับการใช้งานกันตามเวลาที่เราเป็นคนกำหนด ทำให้เครื่องมีการเฉลี่ยการใช้งานที่ใกล้เคียงกัน หรือถ้าจะใช้เทคโนโลยีที่สูงกว่าขึ้นไปอีกระดับ ผู้ใช้เครื่องสามารถใช้เทคโนโลยี sequencing ปั๊มลมทั้งระบบเข้าด้วยกันได้ ซึ่งทำให้ปั๊มลมในระบบของเราถูกมองเหลือเป็นปั๊มลมเพียงเครื่องเดียว ตัวระบบจะทำการคำนวนเฉลี่ยให้เครื่องปั๊มลมมีการใช้งานชั่วโมงที่ไกล้เคียงกัน และบีบค่าแรงดัน pressure band ในระบบให้แคบลง สามารถช่วยลดค่าไฟเฉลี่ยเพิ่มได้อีกราว 7%

เมื่อลองคำนวนดี ๆ จะพบว่าการที่มีเครื่องปั๊มลมสำรองไว้ มักมีแนวโน้มที่จะทำให้ผู้ใช้เครื่องสบายใจได้มากกว่าการที่มีปั๊มลมเพียงตัวเดียว เพราะช่วยลดความกังวลจากการเกิด down time และหากมีการวางแผนการลงทุนอย่างถูกวิธีแล้ว เมื่อเราลองคำนวนมูลค่าการลงทุนรวม จะพบว่าค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายไปก็ไม่ได้มีมูลค่าสูงเท่าไรหนัก หากเทียบกับค่าใช้จ่ายของเครื่องจักรตลอดอายุการใช้งาน ที่จะอยู่กับเราไปอีกกว่า 10 ปี

โดยปกติโรงงานอุตสาหกรรม 99% ของจำนวนโรงงานทั้งหมดจำเป็นต้องมีปั๊มลม (air compressor) อย่างน้อยหนึ่งเครื่อง ซึ่งทั่วไปแล้วปั๊มลมจะเปรียบเสมือนกับหัวใจของโรงงาน การไม่มีปั๊มลม หรือปั๊มลมเสียหายจะทำให้โรงงานเรียกได้ว่าแทบกลายเป็นอัมพาตโดยทันที ส่งผลให้กระบวนการผลิตภายในโรงงานต้องหยุดลงเกือบทั้งระบบ (เนื่องจากระบบการผลิตในโรงงานส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาระบบ pneumatic เป็นหลัก) ดังนั้นจึงเป็นที่มาของคำถามว่าการมีปั๊มลมสำรองนั้น แท้จริงแล้วจำเป็นแค่ไหน

หากต้องการมองให้เห็นภาพมากขึ้น โรงงานในประเทศไทยเป็นโรงงานที่มีการทำงานต่อเนื่องมากกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน ดังนั้นเราสามารถสรุปเบื่องต้นได้ว่าปั๊มลมในโรงงานคือเครื่องจักรที่มีการใช้งานหนักที่สุดตัวหนึ่งในโรงงาน และเป็นเครื่องจักรที่การันตีว่าต้องมีการหยุดเครื่องบ้างเป็นบางครั้ง (เพื่อทำการซ่อมบำรุง หรือเปลี่ยนอะไหล่) ซึ่งการที่จะมองว่าปั๊มลมสำรองนั้นจำเป็นหรือไม่ ผู้ใช้เครื่องต้องพิจารณาเทียบว่า กรณีที่เกิดการเสียหายจนปั๊มลมไม่สามารถใช้งานได้ (breakdown) หรือเมื่อเครื่องอยู่ระหว่างซ่อมที่อาจต้องมีการหยุดเครื่องเป็นเวลาหลักชั่วโมง ผู้ใช้เครื่องสามารถยอมรับมูลค่าความเสียหายจากการที่ระบบไลน์ผลิตไม่สามารถทำงานได้มากน้อยแค่ไหน แต่จากประสบการณ์ที่เราพบเจอ การ เกิด down time มักไม่เป็นที่ยอมรับทุกกรณี

หัวข้ออื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ