air leak.jpg
ทำไมต้องกำจัดรอยรั่วระบบลมภายในโรงงานอุตสาหกรรม

รอยรั่วในระบบลมจากปั๊มลม (Air Compressor) ถือเป็นสาเหตุหนึ่งของการสิ้นเปลืองพลังงาน และค่าใช้จ่ายโดยใช่เหตุ ซึ่งเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่มีการใช้ปั๊มลม (Air Compressor) หากเราสามารถรู้จุดรอยรั่วของท่อลมได้ และเร่งดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขได้เร็ว ก็จะช่วยให้เครื่องปั๊มลม (Air Compressor) ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญคือช่วยประหยัดพลังงานในภาพรวม

ตามทฤษฎีเเล้วระบบท่อลมในโรงงานไม่ควรเกิดรอยรั่วแม้เเต่จุดเดียว แต่ในการใช้งานจริง การควบคุมรอยรั่วในโรงงานมักถูกจำกัดด้วยข้อจำกัดบางอย่าง จึงทำให้การควบคุมการรั่วแบบ 100% เป็นไปได้ยาก สิ่งที่โรงงานสามารถป้องกันได้ดีที่สุด คือการควบคุมรอยรั่วให้เกิดน้อยที่สุด ซึ่งตามกฎการจัดการด้านพลังงานนั้น จุดรั่วของระบบลมควรควบคุมให้มีการรั่วทั่วไปไม่เกิน 5%

จะเกิดอะไรหากมีปริมาณรอยรั่วเกิน 5%?

 

หากระบบเครื่องปั๊มลม (Air Compressor) ในโรงงานของคุณมีรอยรั่วอยู่ระหว่าง 5% - 10% คุณควรเร่งตรวจสอบหาจุดรอยรั่วอย่างเร่งด่วน โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบลมเข้ามาวิเคราะห์โดยตรง เพื่อให้คำแนะนำและวิธีการซ่อมแซมรอยรั่ว ลดความเสียหายจากรอยรั่วอย่างถูกต้อง และแก้ไขซ่อมแซมได้ตรงจุด

แต่ถ้าหากมีการรั่วของลมมากกว่า 10% ควรเร่งประเมินลำดับความเสียหายของจุดรั่ว และซ่อมแซมจุดที่มีความสำคัญ เพื่อลดผลกระทบเรื่องการสิ้นเปลืองพลังงานและค่าความเสียหายที่อาจตามมา

ทั้งนี้เพื่อลดการสูญเสียพลังงานของระบบลมภายในโรงงาน ควรมีการจัดอบรมการตรวจเช็คและซ่อมแซมรอยรั่วของระบบปั๊มลม (Air Compressor) เบื้องต้น แก่พนักงานที่เกี่ยวข้อง

ทำไม? เราต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปั๊มลม (Air Compressor) แม้ซ่อมแซมรอยรั่วขนาดเล็ก

รอยรั่วของระบบปั๊มลม (Air Compressor) ถึงแม้จะมีจุดที่ขนาดเล็กจนไม่สามารถมองเห็นได้ ก็ก่อให้เกิดการสูญเสียพลังงานและค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากได้ จึงต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญระบบลมโดยตรง

เพราะผู้เชี่ยวชาญจากทางซีเทียเอง มีเครื่องมือเฉพาะสำรวจการตรวจสอบ และหาที่มาของรอยรั่วของลมได้อย่างแม่นยำ โดยเครื่อง AIR SCAN ใช้เทคโนโลยีระบบจับเสียงสะท้อน สำหรับการจับภาพแบบอคูสติก เพื่อรับเสียงจากตำแหน่งจุดที่รั่วได้อย่างแม่นยำ โดยไม่ต้องหยุดการผลิต ถึงแม้รอยรั่วจะเป็นจุดเล็กจนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าก็ตาม

Airscan Atlas Copco.JPG

ประโยชน์อื่น ๆ ที่ได้รับจากการตรวจสอบรอยลมรั่วในระบบเครื่องปั๊มลม (Air Compressor)

  • รายงานผลการตรวจที่ชัดเจน ทราบถึงปริมาณการรั่วไหลโดยประมาณได้ทันที และสามารถวิเคราะห์ภาพรวมของระบบอัดอากาศ เพื่อค้นหาจุดรั่วซึมของระบบอากาศอัดเพื่อนำไปสู่การแก้ไข

  • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานเพื่อรับคำแนะนำและการแก้ปัญหาที่เหมาะสม จะช่วยพัฒนาระบบประหยัดพลังของปั๊มลม (Air Compressor) ได้ดีขึ้น

  • เชื่อถือได้ ผู้เชี่ยวชาญจะแนะนำโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดการสิ้นเปลืองพลังงานและค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

  • เป็นการแก้ไขปัญหาการรั่วของโรงงานโดยไม่ต้องมีการเพิ่มปั๊มลม (Air Compressor) เพื่อทดแทนลมส่วนที่รั่วไป

อ่าน รายละเอียดวิธีตรวจสอบรั่วโรงงาน เพิ่มเติม CLICK!