Genuine Part
Air Filter Comparison copy.png
None
Genuine Part
  • อะไหล่ air filter ที่มีมาตรฐานจากผู้ผลิต มีแนวโน้มราคาสูงกว่า แต่แลกกับการป้องกันการเกิดปัญหาเครื่องเสียหายได้ดีกว่าอะไหล่ตามท้องตลาด เนื่องจากมีโครงสร้างที่แข็งแรงกว่า ชั้นกระดาษ cellulose ที่สูงกว่าทำให้มีชั้นกรองได้มาตรฐาน และการจับจีบกระดาษบนอุปกรณ์ปริมานมาก ทำให้พื้นผิวในการกรองมีมากกว่า

  • อะไหล่ air filter ตามท้องตลาดสามารถใช้ทดแทนได้ แต่ไม่สามารถการันตีชั่วโมงใช้งาน กับปริมานฝุ่นที่จะหลุดเข้าไปในเครื่องได้เท่ากับอะไหล่แบบมาตรฐาน

  • ความเสียหายระยะยาวสามารถลามไปถึง screw element ได้ ทำให้ปั๊มลมผลิตลมได้ช้าลง

เปรียบเทียบอะไหล่ Air Filter แท้และอะไหล่เทียบ

Air filter คือหนึ่งในอุปกรณ์หลักตัวหนึ่งในปั๊มลม มีหน้าที่ในการกรองฝุ่นที่ฟุ้งอยู่ในอากาศ (และมักมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า) เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นเข้าไปทำลายชิ้นส่วนต่าง ๆ และลดประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปั๊มลม ทั้งในส่วนของอะไหล่ consume parts ไปจนถึง screw element

screw element.png

ภาพความเสียหายของ screw element ที่เกิดจากฝุ่น

ในหัวข้อนี้ จึงเป็นการเขียนเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นถึงความแตกต่างของ air filter ที่มีการควบคุมมาตรฐานการผลิต กับ air filter เทียบ ที่สามารถหาได้ง่ายตามท้องตลาดและมีราคาถูก ว่ามีอะไรที่แตกต่างกันบ้าง

อะไหล่ Air Filter แท้

การออกแบบที่อิงคุณภาพ
และการตรวจสอบระดับวิศวกรรม

การออกแบบขนาดฝาปิดที่แม่นยำ ระบบเชื่อมปิดฝาปิดด้านบนและด้านล่างที่มีการตรวจสอบการันตีไม่ให้มีฝุ่นที่ไม่ถูกกรองผ่านเข้าออกได้ และตัวกระดาษชั้นกรองมีการยึดติดกับฝาอย่างมิดชิด ทนทานตลอดอายุการใช้งาน

Genuine Air Filter Cap.jpg
การออกแบบจีบกระดาษชั้นกรองที่แน่นจนเพิ่มพื้นที่การกรองได้มีประสิทธิภาพกว่า

ชั้นจีบกระดาษกรองออกแบบมาสำหรับใช้ในการกรองฝุ่น​ ซึ่งจำนวนจีบชั้นกรองของกระดาษยิ่งเยอะ ยิ่งทำให้ air filter มีพื้นที่ในการกรองมากกว่า และช่วยให้ป้องกันการอุดตันของ filter หลังจากเริ่มมีการใช้งานไปแล้ว

symmetrical v-shape.jpg
โครงสร้างออกแบบมาแข็งแรงสำหรับใช้งานในเกรดอุตสาหกรรมหนัก

โครงสร้างของ air filter เป็นการออกแบบโดยการนำส่วนประกอบของวัสดุแข็งลักษณะเหมือนแหวนหลาย ๆ ชิ้นมาประกอบรวบกัน ช่วยให้โครงสร้างเกิดความทนทานภายใต้สภาวะแรงดันที่หลากหลาย

Air Filter Structure.jpg
ชั้นกระดาษกรองหลายชั้นแบบ Multilayered

กระดาษกรองฝุ่นออกแบบพิเศษ แบบซ้อนกันหลายชั้น ช่วยในการดักจับฝุ่นที่มีขนาดตั้งแต่ใหญ่ ไปจนถึงเล็กเป็นพิเศษ

Air Filter Filtration Density .jpg

อะไหล่ Air Filter เทียบ

None Genuine Air Filter Cap.jpg
การ Seal ปิดที่ไม่ได้มาตรฐาน

วัสดุความแข็งที่อ่อนกว่า และมีการยึดติดที่ไม่แน่นและพอดีขนาดตัวกรองกระดาษ ทำให้การป้องกันการไหลเข้าของฝุ่นที่ไม่ได้รับการกรองสามารถเกิดขึ้นได้รวมไปถึงโครงสร้างฝาปิดที่ไม่แข็งแรงส่งผลในภาพรวมที่อาจทำให้ air filter สามารถเกิดการเสียรูปร่างได้หลังมีการใช้งานไปแล้ว

Screen Shot 2564-12-17 at 11.58.42.png
ขนาดจีบกระดาษกรองจำนวนน้อยกว่า

จำนวนจีบกระดาษกรองที่น้อยกว่าส่งผลให้พื้นผิวในการกรองฝุ่นมีพื้นที่น้อยลงตามไปด้วย ทำให้ air filter ชนิดเทียบมีอายุการใช้งานที่สั้นกว่า และส่งผลให้เกิดการตันเร็วลามไปถึงการกินกระแสไฟสูงขึ้นโดยที่ผู้ใช้เครื่องอาจไม่สังเกตุ

Broken Air Filter.jpg
โครงสร้างที่อ่อนแอกว่า

Air filter มีโครงสร้างที่สามารถอยู่ได้จากการประกอบกันของวัสดุแข็งลักษณะเหมือนแหวน ซึ่ง air filter เทียบตามท้องตลาดมักมีข้อแตกต่างตรงที่ จำนวนแหวนที่ประกอบรวมกันเป็นโครงมีจำนวนน้อยกว่า เพื่อควบคุมต้นทุนให้มีราคาถูก แต่สิ่งที่อาจเจอตามมาคือ air filter อาจเกิดการบุบเสียรูป และส่งผลให้เกิด pressure drop ได้

Inferior Paper Quality.jpg
กระดาษกรองที่ไม่มีการรองรับมาตรฐาน

เพื่อควบคุมต้นทุนให้ได้ราคาที่ต่ำที่สุด กระดาษกรองที่มักมีการนำมาใช้งานมักเป็นกระดาษที่มี cellulose ต่ำ ซึ่งทำให้ชั้นกรองของ mainline filter ลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ air filter เมื่อนำมาใช้งาน อุปกรณ์จะเกิดการตันเร็วกว่า air filter ที่กระดาษมีการควบคุมมาตรฐาน ทำให้มีอายุงานสั้นกว่า จนทำให้ต้องเปลี่ยนบ่อยขึ้น

หัวข้ออื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ